news

“ควันบุหรี่มือสอง” ไม่สูบ ก็เจ็บได้

การรณรงค์ และต่อต้านการสูบบุหรี่ เป็นกิจกรรมที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และภาคีสมาชิก ยังคงใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ และป้องกันไม่ให้เยาชนคนรุ่นใหม่ก้าว เข้ามาเป็นนักสูบหน้าใหม่ของสังคม (more…)

By admin, ago
news

ระวังพิษ!! สิ่งทอ-ชิ้นส่วนรถยนต์

เตือนชิ้นส่วนไฟฟ้า รถยนต์ และสิ่งทอก่อพิษ “ไตรคลอโรเอทธิลีน” ทำให้เกิดอาการระคายเคือง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ไอ หมดสติ หากสัมผัสโดยตรงอาจเสียชีวิตได้ภายใน 1-2 นาที (more…)

By admin, ago
news

งีบหลับใน “รถยนต์” แบบไหนถึงปลอดภัย

สบส.เตือนเปิดแอร์ปิดกระจกรถยนต์งีบหลับ เสี่ยงตายสูง เหตุก๊าซพิษ “คาร์บอนมอนอกไซด์” จากท่อไอเสียรถยนต์ไหลเข้าไปทางระบบแอร์ ทำให้ขาดอากาศหายใจ แนะปิดแอร์ ดับเครื่องยนต์ ลดกระจกลง 2-3 เซนติเมตร หรือกดปุ่มพัดลมให้อากาศไหลเวียนถ่ายเทเข้า-ออกในตัวรถ (more…)

By admin, ago
news

ติดตั้งระบบ ฉนวนกันเสียง ลดเสียงดังโรงงาน

ติดตั้งระบบ ฉนวนกันเสียง ลดเสียงดังโรงงาน ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่พบว่ากระบวนการผลิตได้สร้าง ปัญหาเรื่องเสียงดัง ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือชุมชนที่อยู่รอบบริเวณโรงงานก็ต่อเมื่อถูกร้องเรียนจากพนักงานหรือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ (more…)

By admin, ago