news

เอดส์ยุติได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน

แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีที่มีการระบาดในประเทศไทยกว่า 30 ปีนี้ให้หายขาด แต่ด้วยความพยายามและทุ่มเทของหลายภาคส่วน ทั้งการคิดค้นยานวัตกรรมที่เรียกว่ายาต้านไวรัสเอชไอวีและการดำเนินมาตรการรณรงค์และป้องกันต่างๆ ทำให้สถานการณ์การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีความหวังมากยิ่งขึ้น และมีการตั้งเป้าว่า ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังจะสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่จากจำนวนกว่า 6,000 คนในปี 2560 เหลือเพียง 1,000 คนเท่านั้นในปี 2573 (more…)

By admin, ago
news

เตือน มลพิษทางอากาศภัยร้ายของคนเมือง

ปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ รวมทั้งเขตเมือง ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือประชาชนควรจะทราบลักษณะการเกิด มลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอยู่ได้ (more…)

By admin, ago
news

รักษาพิษแมงกะพรุนง่ายๆ ด้วยน้ำส้มสายชู

กรมควบคุมโรคเผยสถิติ 15 ปี พบคนป่วยจากแมงกะพรุนพิษ 918 ราย ระบุหากถูกพิษให้ใช้น้ำส้มสายชูราดนาน 30 วินาที ช่วยยับยั้งได้รับพิษเพิ่ม พร้อมแนะ 3 วิธีป้องกัน และ 4 วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น ล่าสุดลงนาม MOU กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนาองค์ความรู้ทุกด้าน (more…)

By admin, ago
news

ฉนวนกันเสียงดัง ป้องกันเสียงดัง ลดเสียงสะท้อน

ฉนวนกันเสียงดัง ป้องกันเสียงดัง ลดเสียงสะท้อน คือ วัสดุที่เป็นตัวต้านทานหรือคั่นกลางระหว่างวัตถุร้อนหรือเย็นกับอุณหภูมิผิวด้านนอก หรือคั่นกลางระหว่างคลื่นเสียงก้บชั้นบรรยากาศ ฉนวนหรือ insulation เป็นคำที่กว้างมาก แต่สามารถสรุปได้สั้นๆว่าฉนวนคือตัวต้านทาน (more…)

By admin, ago