ครม.เห็นชอบช่วยเหลือลูกค้าธ.ก.ส. ถือบัตรสวัสดิการรัฐเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ พร้อมทั้งช่วยพักหนี้ให้คนกลุ่มที่เป็นหนี้หนัก นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้รับทราบการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเห็นชอบให้ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 562,494 ราย ให้ได้รับสิทธิตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของผู้มีรายได้น้อยในระบบธ.ก.ส.ด้วย เพราะที่ผ่านมาผู้ที่มีรายได้น้อยกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากประกอบอาชีพอื่นเป็นอาชีพเสริม และแจ้งลงทะเบียนอาชีพอื่นที่ไม่ใช่เกษตรกรกับธ.ก.ส.ไปก่อนหน้านี้ สำหรับลูกค้าธ.ก.ส.ในกลุ่มดังกล่าวทั้ง 562,494 ราย แยกเป็นลูกค้าเงินกู้ที่ยังมีหนี้จำนวน 462,684 ราย คิดเป็นมูลหนี้ 88,350 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีหนี้สถานะปรกติ จำนวน 182,341 ราย และมีหนี้ที่เป็นภาระหนักจำนวน 280,343 ราย ซึ่งในการช่วยเหลือครั้งนี้ รัฐบาลจะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับธ.ก.ส. เพื่อชดเชยดอกเบี้ยจากการพักชำระหนี้ให้เกษตรกรในกลุ่มที่มีหนี้ที่เป็นภาระหนัก และมีหนี้ไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบแล้ว มีอยู่ 222,503 ราย มีต้นเงินกู้รวม 29,708 ล้านบาท คิดเป็นวงเงินชดเชยปีละ 891.24 ล้านบาท รวม 2 ปี วงเงินรวม 1,782.48 ล้านบาท. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Categories: news