เอนไซม์ที่ช่วยให้เซลล์มะเร็งเคลื่อนที่ได้ ในเซลล์จากหนูที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามนั้นมีความว่องไวและอยู่ในระดับสูงมีความต้านทานต่อเคมีบำบัดมากกว่าในระยะแรก ในบรรดาผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัดทีมพบว่าเซลล์มะเร็งที่รอดชีวิตยังแสดงกิจกรรมในระดับสูงสร้างเซลล์มะเร็งรังไข่ให้ต้านทานเคมีบำบัดได้อย่างไรนักวิจัยจึงใช้การตัดต่อยีนเพื่อลบยีนปราศจากเซลล์ก็จะขาดการทำงานของกลุ่มของเอนไซม์ล้างพิษ

รวมถึงเซลล์อื่น ๆ ที่ซ่อมแซม DNA ที่เสียหาย ผู้ป่วยโรคมะเร็งรังไข่ตอบสนองต่อการรักษาแนวแรกได้เป็นอย่างดี แต่ในกรณีส่วนใหญ่มะเร็งจะกลับมาอีก เรารู้ว่าการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งที่มีลักษณะคล้ายต้นกำเนิดสามารถอยู่รอดได้จากเคมีบำบัดและนำไปสู่การเกิดซ้ำการดื้อยาและแม้แต่ความตาย การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่า FAK เป็นช่องโหว่ที่สำคัญและเป็นไปได้ในการรักษาที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเกิดซ้ำของเนื้องอก

Categories: health news