ประธานสภาฯ ส่งคำร้อง “นพ.ชลน่าน” ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ “พล.อ.ประยุทธ์” แล้ว ขณะที่ “สุกิจ” ย้ำเหตุประธานสภาฯ ไม่ส่งบรรจุญัตติฝ่ายค้านให้ตั้งตรวจสอบการสรรหา ส.ว. เพราะไม่อยู่ในอำนาจประธานสภาฯ

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผย ความคืบหน้ากรณี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. พรรคเพื่อไทย และคณะ เข้าชื่อเสนอคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบคำร้อง และเอกสารประกอบของผู้เสนอคำร้องและคณะแล้ว และได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยต่อไป

ขณะที่ นายสุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจง กรณีที่นายสุทิน คลังแสง ส.ส. พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการทำหน้าที่ของนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในการไม่บรรจุญัตติที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการสรรหา ส.ว. ว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎรอาจเกิดความสับสนในสาระของญัตติ ว่า ไม่เป็นความจริง เพราะการที่ไม่บรรจุญัตติดังกล่าวในระเบียบวาระ เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ

นายสุกิจ กล่าวว่า ญัตติดังกล่าวถูกเสนอมา 3 ญัตติ โดย 2 ญัตติที่ถูกเสนอมาจากพรรคเพื่อไทย และพรรคอนาคตใหม่ เป็นไปในทำนองเดียวกัน คือ ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการสรรหา ส.ว. ส่วนญัตติของพรรคพลังปวงชนไทย คือขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญสืบสวนและสอบสวน ส.ว. และขอให้ส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งความแตกต่างจาก 2 ญัตติแรก

“เหตุผลที่ไม่บรรจุทั้ง 3 ญัตติในระเบียบวาระ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร และตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 การส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นสิทธิของสภาใดสภาหนึ่ง ไม่สามารถทำข้ามสภาได้ จึงทำให้ญัตติดังกล่าวต้องตกไป ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังนายสุทินเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนด” นายสุกิจ กล่าว

Categories: news