เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ของสปป.ลาวกำลังพยายามควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในปีนี้

หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์รายงานในวันนี้ว่า โรงพยาบาลหลายแห่งในกรุงเวียงจันทน์จำเป็นต้องจัดให้ผู้ป่วยนอนบริเวณทางเดินและห้องประชุม เนื่องจากไม่มีห้องพักผู้ป่วยเพียงพอ ขณะที่บางโรงพยาบาลต้องขอบริจาคเตียงเสริม เนื่องจากมีจำนวนไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น รายงานระบุว่า เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ทั่วประเทศมีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกอยู่ที่ 10,778 คน และมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 25 คนนับจากต้นปีนี้ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชษฐาธิราชในกรุงเวียงจันทน์กล่าวว่า ทางการสาธารณสุขยอมรับว่าปีนี้ไข้เลือดออกเดงกีระบาดหนัก และมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเพิ่มมากขึ้น ทางการสาธารณสุขกำลังวิตกกังวล ด้านกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทางการท้องถิ่นเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดและหาทางควบคุมการแพร่ระบาด

Categories: news