สถานีเพาะเลี้ยงและขยายสัตว์ป่าแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวที่มีอยู่ ประมาณ 15,880 ไร่ให้เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม โดยเน้นการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์เช่นเดิม

จากนั้นได้ทรงมีพระราชดำริในการขยายพันธุ์เนื้อทรายซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่สามารถนำมาปล่อยให้ใช้ชีวิตกลับคืนสู่ป่าดังเดิมได้และนี่เองจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสถานีฯ ดังกล่าว โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2531 สถานีฯ แห่งนี้มีพื้นที่ราวๆ 300 ไร่นั้นเต็มไปด้วยพรรณไม้ต่างๆที่นำมาปลูกเพิ่มเติมอีกทั้งบางส่วนเป็นพันธุ์ไม้ที่ฟื้นตัว นอกจากนี้ยังมีนกนานาชนิดและสัตว์ป่าอื่นๆอีกมากมาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Categories: travel news