ศาลปกครอง 20 ก.พ.- ศาลปกครอง ชี้นายอำเภอบางสะพานสั่งเพิกถอนสิทธิที่ดินสหวิริยาชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษายกฟ้อง ในคดีที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) กับพวกรวม 8 คน ยื่นฟ้อง นายอำเภอบางสะพาน ที่ 1 กับพวก รวม 3 คน กรณีมีคำสั่งให้บริษัท สหวิริยาสตีลฯ กับพวก งดเว้นการกระทำใด ๆ และให้ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยศาลให้เหตุผลว่า การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน ได้ออก น.ส. 3 ก. ทั้ง 52 ฉบับ ให้แก่บุคคลที่ไม่สามารถออก น.ส. 3 ก. ให้ได้ และยังเป็นการออก น.ส. 3 ก. ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ น.ส. 3 ก. ดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่ออธิบดีกรมที่ดินได้ออกคำสั่งเพิกถอนและให้แก้ไขเนื้อที่ใน น.ส. 3 ก. จำนวน 52 ฉบับ ของบริษัท สหวิริยาสตีลฯ กับพวกทั้ง 8 แล้ว การที่นายอำเภอบางสะพาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) ได้อาศัยข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานและคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินดังกล่าว แล้วนำมาใช้เป็นเหตุผลในการออกคำสั่งให้บริษัท สหวิริยาสตีลฯ กับพวกทั้ง 8 งดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และให้ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย.-สำนักข่าวไทย

Categories: news