รัฐบาลบอกว่าจะจัดหาสถานที่ศพชั่วคราวเพิ่มอีก 30,000 แห่งในช่วงการระบาดของโรคคอโรนาไวรัสการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการระมัดระวังมากกว่าการคาดการณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท้องถิ่นกล่าวว่ารัฐบาลไม่ต้องการส่งสัญญาณเตือนประชาชน แต่ต้องมั่นใจในความสามารถเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดเราทุกคนหวังว่าภาระผูกพันเหล่านี้จะไม่จำเป็นที่ต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความพยายามระดับชาติ

เราพยายามที่จะสร้างสมดุลที่เหมาะสม ก่อนเกิดวิกฤต coronavirus มีสถานที่เก็บศพสาธารณะ 18,000 แห่งทั่วประเทศโดยมีผู้อำนวยการงานศพจำนวนใกล้เคียงกัน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกำลังการผลิตใหม่หน่วยงานท้องถิ่นกำลังใช้อาคารที่มีอยู่และในบางสถานที่มีการดัดแปลงอาคารแบบแยกส่วนที่ติดตั้งอยู่ถัดจาก NHS ที่มีอยู่แล้ว

Categories: news