เตือนชิ้นส่วนไฟฟ้า รถยนต์ และสิ่งทอก่อพิษ “ไตรคลอโรเอทธิลีน” ทำให้เกิดอาการระคายเคือง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ไอ หมดสติ หากสัมผัสโดยตรงอาจเสียชีวิตได้ภายใน 1-2 นาที

นางแสงโฉม ศิริพานิช นักระบาดวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สารไตรคลอโรเอทธิลีน (trichloroethylene) เป็นสารระเหยตัวทำละลายชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสีระเหยได้ในอุณหภูมิห้อง นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมเพื่อทำความสะอาดขจัดคราบน้ำมันและเป็นสารตัวทำละลาย ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซักแห้ง ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น

ซึ่งสารชนิดนี้จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2538 โดยประเทศไทยมีการนำเข้าสารไตรคลอโรเอทธิลีน ประมาณปีละกว่า 1 หมื่นตัน ผู้ที่มีโอกาสสัมผัสกับสารชนิดนี้ส่วนใหญ่เป็นคนงานที่ทำงานในโรงงานที่มีการใช้สารนี้ในกระบวนการผลิตและมีการสัมผัสโดยตรง

นางแสงโฉมกล่าวอีกว่า การได้รับสารไตรคลอโรเอทธิลีนเข้าสู่ร่างกาย โดยทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการระคายเคือง ปวดศีรษะคลื่นไส้ อาเจียน ไอ หมดสติ อาจเสียชีวิตได้ภายใน 1-2 นาทีหากสัมผัสกับสารที่มีความเข้มข้นสูงตั้งแต่ 5,000-50,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และการสัมผัสทางผิวหนัง ทำให้ผิวหนังอักเสบ ผื่นแดง จากการสูญเสียไขมันของชั้นผิวหนัง หรือเกิดภูมิแพ้ของผิวหนังได้

จากการรายงานที่ผ่านมา พบว่า การได้รับสารไตรคลอโรเอทธิลีนระหว่างการทำงานมีโอกาสป่วยหรือเสียชีวิตได้ง่าย แม้จะได้รับสัมผัสไม่นานและปริมาณน้อยโดยเฉพาะในคนที่แพ้ง่าย

Categories: news