กัญชง คืออะไร มีความแตกต่างจาก กัญชา ที่ยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 อย่างไรบ้าง พร้อมกับประโยชน์มากมายที่หาได้จาก กัญชง

หลังจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ กัญชง สามารถปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้ แต่ยังจำกัดในพื้นที่ 6 จังหวัด โดยจะปลูกได้ในบางอำเภอของ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.น่าน จ.ตาก จ.เพชรบูรณ์ และ จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากพบว่าส่วนต่าง ๆ ของ กัญชง สามารถนำมาสร้างประโยชน์ได้มากนั้น [อ่านข่าว : อนุมัติ ! ปลูกกัญชงได้ 6 จังหวัด ด้าน กระท่อม-กัญชา อยู่ระหว่างพิจารณา]
จากข้อมูลดังกล่าวทำให้หลายคนที่ฟังชื่อของ กัญชง อาจจะยังสงสัยว่า กัญชง คืออะไร และมีความแตกต่างอย่างไรกับ กัญชา ซึ่งยังเป็นพืชที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 กระปุกดอทคอมจึงได้นำความแตกต่างของพืชทั้งสองอย่างนี้มาฝากกัน รวมทั้งประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของ กัญชง

กัญชง คืออะไร

หากถามว่า กัญชง คืออะไร คำตอบส่วนใหญ่ที่ได้รับก็คงจะคล้าย ๆ กับต้นกัญชา เพราะขนาดแค่ชื่อยังคล้าย ๆ กันเลย แต่ก็ถือว่ายังไม่ใช่เสียทีเดียว เนื่องจากลักษณะกายภาพ หรือ ลักษณะภายนอกมีความต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยเริ่มแรก กัญชง หรือ เฮมพ์ (Cannabis sativa L.subsp. sativa) และ กัญชา (Cannabis sativa L.subsp. indica) มีชื่อทางพฤกษศาสตร์เดียวกันคือ Cannabis sativa L เนื่องจากมีต้นกำเนิดมาจากที่เดียวกัน คือเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ในเขตอบอุ่นของทวีปเอเชียและสันนิษฐานว่ามีการกระจายพันธุ์เป็นบริเวณกว้างอยู่ทางตอนกลางของทวีป ตั้งแต่ทะเลสาบแคสเปียนไปจนถึงทางตอนใต้ของเทือกเขาหิมาลัยและทางตะวันตกของไซบีเรียก่อนจะกระจายไปในที่ต่าง ๆ ซึ่งในประเทศไทยได้มีชาวเขาเผ่าต่าง ๆ นำประโยชน์ของเส้นใยจากกัญชงมาใช้

ใบกัญชา (บนซ้าย) ใบกัญชา (ล่างซ้าย) เมล็ดกัญชง (ขวา)

ประโยชน์ของ กัญชง

ในด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอมีมากมาย เนื่องจากเส้นใยของ กัญชง มีคุณภาพสูงสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตได้หลายชนิด อาทิ การทำเสื้อผ้า, เยื่อกระดาษ, เชือกต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าคุณสมบัติเส้นใยของ กัญชง มีความแข็งแรงกว่าฝ้าย 2 เท่า โดยพบว่าการปลูกกัญชง 10 ไร่ จะให้ผลผลิตเส้นใยเท่ากับการปลูกฝ้าย 20-30 ไร่

ในส่วนเมล็ดของ กัญชง ก็มีประโยชน์เช่นกัน เนื่องจากมีโปรตีนสูงมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าโปรตีนถั่วเหลืองจึงสามารถนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ทดแทนถั่วเหลืองได้ อาทิ น้ำเต้าหู้, เนย, ชีส, น้ำมันสลัด, โปรตีนเกษตร เป็นต้น รวมทั้งยังนำมาทำแป้งได้อีกด้วย รวมทั้งน้ำมันในเมล็ดกัญชงยังให้กรดไขมัน Omega-3 ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีอยู่ในน้ำมันจากปลา ซึ่งพบว่าการบริโภค Omega-3 ช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็ง

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของกัญชงมีมากมายหลายด้าน และจากที่มีการอนุญาตให้กัญชงสามารถปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้ ไม่แน่ในอนาคต กัญชง อาจมาเป็นสินค้าสำคัญในตลาดโลกและเป็นคู่แข่งกับการปลูกฝ้ายก็ได้

Categories: news