หน่วยสืบราชการลับด้านความมั่นคงของไทยระบุว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางคนจากประเทศเพื่อนบ้านติดอันดับพันเอกซึ่งอยู่เบื้องหลังกลุ่มติดอาวุธจากต่างประเทศที่ปกป้องคนตัดไม้แหล่งข่าวกล่าวบางคนถึงกับเป็นผู้บงการตัวเองเป็นที่รู้จักตามแนวชายแดนว่า เสี่ยหรือผู้ประกอบการอย่างไรก็ตามกองกำลังรักษาความปลอดภัยมีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะยกประเด็นในการประชุมความมั่นคงของทางการ

รวมถึงคณะกรรมการชายแดนทั่วไป แต่ขนาดและความซับซ้อนของกิจกรรมทำให้เกิดความกังวลด้านความมั่นคง นอกจากนี้การที่ชาวต่างชาติเข้ามาใกล้ศูนย์กลางของประเทศเป็นความท้าทายด้านความปลอดภัยที่สำคัญแหล่งข่าวกล่าวแหล่งที่มาของการปราบปรามอื่น ๆ กล่าวว่าการรุกล้ำที่เพิ่มขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับชายแดนที่ยาวนาน แต่เพียงแค่แบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น ผลที่ได้คือดินแดนที่ไม่มีมนุษย์ที่มีกิจกรรมผิดกฎหมายต่าง ๆ เจริญรุ่งเรือง

Categories: news