การจัดส่งแบบล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพในทำนองเดียวกันเซลล์ในร่างกายของเราจะอึดอัด เมื่อ DNA ไม่ได้ส่งถึงพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพนี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเซลล์ภูมิคุ้มกันที่อ่อนไหวเพื่อแปลงร่างเป็นทหารระดับสูงสำหรับการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันเมื่อเซลล์ภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่เหมาะสมพวกมันอาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนทางการแพทย์ที่ไม่พึงประสงค์ได้

การเก็บ DNA อย่างมีประสิทธิภาพเข้าสู่เซลล์ภูมิคุ้มกัน ไวรัสชีวเคมีจำนวนมาก ที่สนามไฟฟ้าถูกนำไปใช้กับเซลล์เพื่อทำให้เยื่อหุ้มเซลล์ดูดซึมได้มากขึ้นเพื่อให้สารเคมียาเสพติดหรือ DNA สามารถนำเข้าสู่เซลล์ เป็นวิธีการทั่วไปในการส่ง DNA เข้าสู่เซลล์ภูมิคุ้มกัน อย่างไรก็ตามวิธีการเหล่านี้ไม่มีประสิทธิภาพและเพิ่งได้รับการแสดงเพื่อชักนำให้เกิดความเครียดของเซลล์สูงซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการรักษาด้วยภูมิคุ้มกัน เมื่อเปรียบเทียบกับไวรัสชีวเคมีและ electroporation จำนวนมากเทคนิคการฉีดนาโนอิเล็คทรอนิคส์จะส่งมอบวัสดุ DNA ไปยังเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าถึงสองถึงสามเท่าและสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับการแสดงออกของยีนที่ DNA ควรจะเป็นรหัส

Categories: health news