“บิ๊กอู๋”ตรวจมอบนโยบาย “ประกันสังคม” ชมเปาะ ลงทุนเก่ง งบกองทุนเพิ่มกว่า 5.8 หมื่นล้านบาท อ้อนอย่าเพิ่งทวงเงินรัฐบาลที่ค้างอยู่  เมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่สำนักงานประกันสังคม พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน พร้อมด้วยนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการประกันสังคม (สปส.)

โดยมีนพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการ สปส. นำคณะให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการทำงานของสปส.ในช่วงที่ผ่านมา นพ.สุรเดช ได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ที่ผ่านมาสปส.ได้ดำเนินการหลายๆ เรื่อง อาทิ การสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน การเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ การยกระดับสายด่วน 1506 ให้เชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานในกระทรวงแรงงาน การจัดทำบิ๊กดาต่า และเรื่องสำคัญคือการผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงหลักประกันทุกคน โดยแก้ไขการเข้าถึงและความคุ้มครองตามมาตรา 40 ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอต่อรัฐบาลเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ คาดว่าจะเสร็จในระยะเวลาอันใกล้นี้ ทั้งนี้ตั้งเป้าว่าในปี 2561 จะมีแรงงานนอกระบบเข้าสู่มาตรา 40 เพิ่มเติม 1 ล้านคน ปี 62 – 64 ประมาณ 5 ล้านคน และขยายให้ครอบคลุมทั้งหมด 2. เรื่องการลงทุนเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับกองทุน โดยสรุปผลเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 60 มีเงินลงทุน 1,762,095 ล้านบาท เป็นเงินสะสมจากผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาล 1.24 ล้านบาท ดอกผลจากการลงทุนสะสม 524,347 ล้านบาท แบ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงร้อยละ 78 หลักทรัพย์ที่เสี่ยงร้อยละ 22 ทำให้ปี 60 สปส.ผลตอบแทนประมาณ 58,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.07 หรือมูลค่าตลาดเท่ากับร้อยละ 6.01 สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยที่อัตราร้อยละ 0.67 และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 1.37 สำหรับกองทุนเงินทดแทน ปัจจุบันมีเงินลงทุน 55,775 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสมทบจากนายจ้าง 38,214 ล้านบาท และดอกผลจากการลงทุนสะสม 17,561 ล้านบาท เงินลงทุนแบ่งออกเป็นหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงร้อยละ 75 หลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 25 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ทั้งนี้กองทุนเงินทดแทนสามารถสร้างผลตอบแทนในปี 2560 อยู่ประมาณ 1,886 ล้านบาท มีผลตอบแทนตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐเท่ากับร้อยละ 4.80 และมีผลตอบแทน ตามมูลค่าตลาดเท่ากับร้อยละ 5.68 ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเฉลี่ย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Categories: news