กรมการแพทย์แผนไทยฯ ติวเข้ม”นวดไทย” ที่กำลังจะได้รับการขึ้นบัญชี จาก ยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทาง ภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ ในปีนี้

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกเปิดเผย ว่าปีนี้จะมีข่าวดีที่ “นวดไทย”จะได้รับการขึ้นบัญชีเป็น มรดกโลกทางภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ ทำให้ช่วงนี้ประเทศไทย ในหลายภาคส่วนต้องแสดงให้ นานาประเทศได้รับรู้ว่า “นวดไทย”มีความพิเศษและมีเอกลักษณ์ สมกับเป็นภูมิปัญญา ของชาติไทย

โดยกรมการแพทย์แผนไทย จะร่วมมือกับทุกหน่วยงานกำกับมาตรฐาน นวดไทย โดยหามาตรฐานที่เป็นแกนกลาง เพื่อให้สามารถชี้วัดได้อย่างชัดเจนว่านวดไทย มีเอกลักษณ์ต่างจาก การนวดของประเทศอื่นอย่างไร

นอกจากนี้การนวดไทยของแต่ละภาคยังมีรายละเอียดแยกย่อย เช่นภาคเหนือมีการตอกเส้น อีสานมีการนวดขิดเส้น ภาคใต้มีการ ลังกาสุกะ ซึ่งเป็นการนวดด้วยวิธีผสมผสาน ตามแบบเฉพาะของภาคนั้นนั้น กรมการแพทย์แผนไทย ฯ ต้องนำเสนอรายละเอียดการนวดของแต่ละภาคเหล่านี้ ร้อยเรียงเป็นเป็นความแตกต่างที่ล้วนเป็นเสน่ห์สำคัญของการนวดไทย ที่ทำให้นวดไทยได้รับความนิยมไปทั่วโลก

ทั้งนี้การจะพิจารณาให้”นวดไทย” เป็นมรดกโลกทางภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ ไทยยังจะต้อง นำเสนอวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิธีคุ้มครองรักษาเอกลักษณ์นวดไทย เพื่อให้ UNESCoได้เห็นอย่างชัดเจนด้วย

ล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยจะได้จัดทำแผนนวดไทยโอทอป ที่จะทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนไทย ได้อย่างถูกต้องตามตำรับแบบแผน เพื่อผู้ที่มานวดจะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเป็นผลลัพธ์ รูปธรรมที่จะแสดงไปสู่สายตาชาวโลกด้วย

Categories: news