สำนักพระราชวังบักกิ้งแฮมออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้ว่า เจ้าชายแฮรีและเมแกน พระชายาจะไม่เป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ออกปฏิบัติพระกรณียกิจอีกต่อไปและจะสละฐานันดรศักดิ์จากพระราชวงศ์ชั้นสูงของอังกฤษ

แถลงการณ์สองฉบับ ฉบับหนึ่งจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และอีกฉบับเป็นแถลงการณ์จากสำนักพระราชวังบักกิงแฮมแจ้งว่า เจ้าชายแฮรีและเมแกน หรือ ดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ จะไม่ใช้คำนำหน้าพระนามในฐานันดรศักดิ์ His Royal Highness และ Her Royal Highness ที่แสดงถึงความเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงอีกต่อไป สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธตรัสในแถลงการณ์ว่า เจ้าชายแฮรี เมแกน และอาร์ชี พระโอรสในเจ้าชายแฮร์รีและเมแกน จะยังคงเป็นสมาชิกที่รักยิ่งของครอบครัวเสมอและตลอดไป พระองค์ทรงตระหนักดีถึงความท้าทายที่เจ้าชายแฮรี่และพระชายาต้องประสบ จากการถูกสื่อมวลชนติดตามตรวจสอบอย่างหนักตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมา และพระองค์สนับสนุนความต้องการของทั้งคู่ที่จะมีชีวิตอิสระมากกว่าเดิม เจ้าชายแฮรี จะยังคงมีฐานะเป็นเจ้าชายต่อไปและทั้งสองยังใช้พระนาม ดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกส์ และจะเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ระหว่างอเมริกาเหนือกับอังกฤษควบคู่กันไปแต่จะไม่ทรงเข้าร่วมในพิธีการหรือการเสด็จพระราชดำเนินของพระราชวงศ์อังกฤษอีกต่อไป โฆษกหญิงของสำนักพระราชวังกล่าวว่า เจ้าชายแฮรียังทรงแสดงพระประสงค์ที่จะชำระเงินค่าซ่อมแซมพระตำหนักฟร็อกมอร์ คอตเทจ ที่ประทับในบริเวณปราสาทวินด์เซอร์จำนวน 2.4 ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นงบประมาณของรัฐคืนด้วย หลังมีการปรับปรุงพระตำหนักไปก่อนหน้านี้ เพื่อรองรับการย้ายเข้ามาประทับของทั้งสองพระองค์ แถลงการณ์เหล่านี้มีขึ้น หลังที่ประชุมของพระบรมวงศ์ได้ข้อสรุปกรณีที่ดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ประกาศลดบทบาทในฐานะพระราชวงศ์ชั้นสูงอย่างกะทันหัน เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

Categories: news