ข้อมูลดัชนีวัดสุขภาพทางการเงินระบุว่าคนไทยอายุ 18-65 ปี 49.8% มีเงินเพียงพอครอบคลุมเฉพาะรายจ่ายในชีวิตประจำวัน หรือ เดือนชนเดือน เมื่อหักรายจ่ายอื่นๆ ไปแล้วตัวเลขดังกล่าวน่าตกใจขึ้นไปอีกเมื่อพบว่า กลุ่มอายุที่อยู่แบบเดือนชนเดือนมากที่สุดคือ 36-45 ปี ที่สัดส่วน 53% รองลงมาคือกลุ่มอาย 56-65 ปี ที่ 51% เท่ากับกลุ่มอายุ 26-35 ปี ที่ 51%

นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ME by TMB กล่าวในงานนี้ ว่า คนไทยมีสถานการณ์ “เงินชอร์ทหรือชักหน้าไม่ถึงหลัง ถึง 25% สูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาค อาทิ อินโดนีเซีย ทั้งที่เป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวต่ำกว่าไทย ไม่ใช่แค่นั้น ผลสำรวจของโกแบร์ ระบุอีกว่า 15% ของคนไทย ไม่มีเงินสำรองใช้เมื่อตกงาน ทำให้หลายคนมองการตกงานเป็นเรื่องน่ากลัววิธีการแก้ปัญหาคือการเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้ แต่หลายคนมักอ้างว่าไม่มีเงินลงทุนเลย เพราะค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่อนข้างสูง และแทบไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่าย แต่ตนอยากให้ทุกคนปรับมุมมองเสียใหม่ว่า การลงทุนไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะ เพียงแค่มี 100 บาทก็เก็บออมไว้ใช้ในยามวิกฤตหรือยามฉุกเฉิน ผ่านรูปแบบกองทุนรวม ได้แล้ว

Categories: news