กำจัดสาหร่าย อย่างเห็นผลรวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย ได้ผลระยะยาว กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ลดกากตะกอนอินทรีย์ ในระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งน้ำ

เห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็วภายใน1 สัปดาห์ ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้ผลระยะยาว ปลอดภัยต่อคน และสัตว์น้ำ
จุลินทรีย์ ไมโคร-เบลส FOG ผลิตจาก บาซิลัส ซับทิลิส สูตรพิเศษ เป็นเทคโนโลยี่ ที่ทันสมัยที่สุด สำหรับการ กำจัด สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ในระบบบำบัดน้ำเสีย ทะเลสาบ และ แม่น้ำ
100 % เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
100 % ปลอดภัยต่อ สัตว์น้ำ
ไม่ก่อโรค
ไม่เป็นอันตราย ปลอดภัย สำหรับมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์ ใน ไมโคร Blaze® FOG จะออกแย่งอาหารจาก สาหร่ายสีเขียว ในแหล่งน้ำ ทำให้ สาหร่ายสีเขียว อดอาหาร หิวโหย ตายไป และกลายมาเป็นอาหาร ของ Micro- Blaze® FOG จุลินทรีย์สามารถแบ่งตัวเพิ่ม 2 เท่า ทุกๆ 20 นาที ทำให้ประหยัดและมีประสิทธิภาพในการควบคุมการเกิดของสาหร่าย

จึงทำให้ปริมาณสาหร่ายสีเขียวลดลง และยับยั้งการเกิดสาหร่ายสีเขียว ทำใให้แหล่งน้ำสะอาด

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ลดปริมาณ ไนโตรเจน อะมิโน และ ฟอสฟอรัส ในน้ำ
ควบคุมปริมาณ สาหร่ายสีเขียวแกมเงิน
ลดปริมาณกากอินทรีย์ตะกอน (เฉลี่ย 30 ซม – 60 ซม ต่อปี)
ลดกลิ่นเหม็น
ทำให้น้ำสะอาด ซึ่งดีต่อสัตว์น้ำ
ทำให้น้ำสะอาดใส
ไม่มีสารตกค้าง และปนเปื้อน

การใช้งาน
สำหรับการกำจัด และย่อยสลายตะกอนอินทรีย์ในน้ำ
ครั้งแรก ในการเริ่มต้น ควรผสม ไมโคร-เบลส 10 ลิตร สำหรับเนื้อที่ 1 ไร่ /1,600 ตารางเมตร ( 1 ลิตร/ 158 ตารางเมตร)
ครั้งต่อไป ใช้ ควรผสม ไมโคร-เบลส 2 ลิตร สำหรับเนื้อที่ 1 ไร่
ก่อนใช้งาน ควรผสมไมโคร-เบลส ในน้ำสะอาดเสียก่อน เพื่อให้จุลินทรีย์ออกจากสปอร์และพร้อมทำงาน

Categories: news