โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธของกองทัพบกเป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 ได้กำหนดความต้องการขั้นต่ำไว้จำนวน 31 เครื่อง ซึ่งในปีนั้นได้รับอนุมัติให้จัดหาเข้ามาประจำการเป็นล็อตแรกจำนวน 8 เครื่อง สำหรับครั้งนี้จึงเป็นล็อตที่สอง ตามแผนรวมของการจัดหา ซึ่งได้ขออนุมัติจัดหาอีกจำนวน 8 เครื่อง การก่อสร้างโรงเก็บอากาศยาน

พร้อมด้วยเครื่องช่วยฝึกและหลักสูตรการฝึกอบรมในวงเงิน 4,226 ล้านบาทจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่า สำนักงานเพื่อความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงหรือ Defense Security Cooperation Agency (DSCA) ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ได้แจ้งต่อสภาคองเกรสว่ารัฐบาลสหรัฐได้อนุมัติการขายเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธเบาแบบ AH-6i จำนวน 8 ลำพร้อมอาวุธ อะไหล่ และการสนับสนุนอื่นๆ ให้กับกองทัพบกไทยในมูลค่าโครงการราว 400 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1.2 หมื่นล้านบาท

Categories: news