โมเลกุล RNA ที่ไม่มีการเข้ารหัสนานซึ่งมีอิทธิพลต่อตัวรับสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ HIV และการลุกลามของโรค กลไกที่ระบุใหม่นี้สามารถเปิดช่องทางใหม่ในการควบคุมเอชไอวีซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอดส์ จีโนมส่วนใหญ่ประกอบด้วย RNA ที่ไม่มีการเข้ารหัสซึ่งไม่ได้แปลเป็นโปรตีนโดยตรง ในความเป็นจริง 97% ของจีโนมมนุษย์เป็นการเข้ารหัสที่ไม่ใช่โปรตีน

การพัฒนาเทคโนโลยีและฟังก์ชั่นล่าสุดทำให้ความรู้ในด้านนี้ก้าวหน้าขึ้น RNA ที่ไม่ได้เข้ารหัสนาน ๆ ส่งผลกระทบต่อการเข้ารหัสของยีนที่รับ CCR5 ร่วมกับ HIV เนื่องจาก CCR5 มีความสำคัญสำหรับไวรัสเอชไอวีในการเข้าสู่เซลล์ความหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของ RNA ที่ไม่ได้เข้ารหัสนี้ส่งผลกระทบต่อผลการติดเชื้อ จีโนมดีเอ็นเอจากกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงละตินอเมริกา, แอฟริกันอเมริกันและญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าสมาคมนี้มีอยู่ในหลายเชื้อชาติ ความสอดคล้องของความสัมพันธ์นี้ข้ามประชากรพูดกับกลไกการทำงานเดียวที่อธิบายการเชื่อมโยงนี้

Categories: health news